Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Uppbyggnad

OrganisationsPlanSverige

Årsmötet: Består av föreningens medlemmar. Föreningens högsta beslutande organ som väljer styrelsens medlemmar och ger dem mandat att leda organisationen framåt.

Styrelse: Består av ordförande, vice ordförande, sex ledamöter (väljs ett till två år åt gången), två suppleanter, en personalrepresentant samt en hedersledamot.

Direktor: Ledare av verksamheten.

Ledningsgrupp: Den arbetsgrupp som leder det dagliga arbetet vid huvudkontoret i Linköping. Består av direktor samt fem ledamöter.

Avdelningar:

  • Bistånd
  • Second Hand
  • Lager, transport & klädhantering
  • Lintrimex AB – Hjälpverksamhetens Hjärta till Hjärtas kommersiella bolag
  • Personal
  • Ekonomi
  • Information