Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Testamentering och donationer

Många människor väljer att skänka pengar till välgörenhet via testamenten eller större donationer. Det Du väljer att testamentera eller skänka till Hjärta till Hjärta är efter mottagandet befriat från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar samt realisationsvinster. Dina pengar går oavkortat till sitt ändamål. Antingen Du väljer ett specifikt projekt eller där det bäst behövs.

För mer information, kontakta anders@hearttoheart.se