Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Ge en gåva

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller att ställa upp som arbetskraft. Bland de som stödjer oss finns privatpersoner – unga som gamla, skolor, företag, församlingar, föreningar och så vidare. De engagerar sig på olika sätt. Det är tack vare din och andras insats som vårt arbete är möjligt.

Exempel på engagemang
Flera skolor har inlett ett samarbete med en skola i Lettland. På många skolor saknas det skrivmaterial, gymnastikutrustning, bänkar och så vidare. De svenska eleverna och lärarna har åtagit sig att försöka hjälpa dem. De anordnar olika evenemang; marknader, konserter med mera. Utbytet skolorna emellan leder till varma relationer.

Företag, föreningar och olika grupper skänker kontinuerligt pengar och material till ett speciellt projekt eller dit där det bäst behövs. De delar med sig av sitt överflöd, syr och stickar eller gör insamlingar. Det är fantasin som sätter gränser.

Människor väljer att ge av sin tid och kunskap på ett praktiskt sätt. Arbetsuppgifterna är många. Det kan handla om att packa kläder, lasta bilar, butikspersonal, kontroll och lagning av prylar, ta emot varor, administrativa göromål och så vidare.

Vill Du stödja oss ekonomiskt, klicka här!

Vill du stödja oss via autogiro, ladda ner blanketten här!
Är Du intresserad av att hjäpa oss på annat sätt, maila till info@hearttoheart.se