Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Skänk din aktieutdelning

Aktieutdelningen kan Du skänka skattefritt till en ideell organisation med allmännyttigt intresse. Gåvan blir extra värdefull för oss – 100 kronor i utdelning efter skatt motsvarar 143 kronor för oss. Pengarna går till de behov vi försöker möta främst i östra Europa.

I egenskap av privatperson kan Du ge vidare hela eller delar av Din aktieutdelning från börsnoterade aktier. Donationen måste göras innan Du som privatperson får aktieutdelningen, det vill säga innan bolagsstämman. Det är bara då mottagaren är en icke skattepliktig

Hur gör jag?

VP-konto:

1 Fyll i blanketten Anmälan om rättighetsinnehavare för vp-konto
2 Blanketten överlämnar Du till Din bank i god tid innan bolagsstämman. Banken kontaktar VPC och de ser till att aktieutdelningen tillfaller Hjärta till Hjärta.

– Om Du har depå bör Du vända Dig till Din bank då alla banker inte har samma tillvägagångssätt

Vill Du skänka din aktieutdelning eller veta mer, ladda ner nedanstående dokument.

Gavobrev_aktieutdelning.doc
FRII_080206_fragor_och_svar_om_aktiegavan.pdf