Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Projekt Team Roma

Petre_Consuela

Hjärta till Hjärta vill hjälpa till att förändra orsakerna till utanförskap, misär och fattigdom bland rudari och romer. Vi vill hjälpa på plats så att mammor och pappor i ren desperation inte behöver lämna sina barn hemma och betala allt de äger och har för en utlandsresa i hopp om ett jobb. En inkomst. En resa som tyvärr oftast slutar på gatan i tiggeri. Vi vill förändra situationen för kvinnan utanför mataffären och mannen vid övergångsstället.

Team Roma är ett nytt projekt i byn Paulesca med sina 420 hushåll där invånarna brottas med osäkra boendeförhållanden. Byn räknas som en illegal bosättning och de boende riskerar avhysning och att bostäderna jämnas med marken.

En del av barnen här saknar födelseattester och därmed identitet. De flesta barn går i årskurs 1-4 men väldigt få fortsätter i årskurs 5-8. Väldigt få fortsätter med gymnasiestudier och att gå på högskola eller universitet verkar vara totalt ouppnåeligt för alla ungdomar i byn. I byn finns också barn som inte börjar i skolan överhuvudtaget. Bland de vuxna, som vi träffat på gatorna i Linköping, har hälften aldrig gått i skolan.

Hälsoproblemen är stora. Det finns tydliga tecken på undernäring och felnäring bland barnen. Hepatit, TBC, engelska sjukan och andra fattigdomssjukdomar är vanligt förekommande. Tillgången till vård är i stort sett lika med noll.

Av de arbetsföra i byn har majoriteten inte några jobb eller fasta inkomster. De arbetar som daglönare inom jord- och skogsbruk när möjlighet finns. De äger ingen åkermark eller skog. Huvudinkomsten för de flesta är barnbidragen för de barn som har en identitet.

Detta vill vi arbeta med i Pauleasca:
1 Utbildning – Stöd till fattiga & utsatta ungdomar så att de kan studera.
2 Hälsa – Hälsoinsatser med prioritet för unga vuxna som har minderåriga barn i sin vård.
3 Försörjning – Hjälp till självhjälp, bland annant produktion av diverse produkter för försäljning både i Rumänien och i Sverige samt småskalig produktion av kött hemma hos familjerna i byn
4 Strukturomvandlande insatser – Fokus på de som saknar identitet och har oklara ägandeförållanden kring sina hem.

Ge din gåva på: PG 90 07 85-7 märk gåvan med Team Roma

Dra av på skatten för dina gåvor

Hjärta till Hjärta har ett 90-konto, vilket är en garanti för att varje gåva används på rätt sätt. Vi redovisar varje år vår totala verksamhet i Sverige till Svensk Insamlingskontroll. Bakom Svensk Insamlings-kontroll står arbetsmarknadens parter. Hjärta till Hjärta tillhör även Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) som är insamlingsorganisationernas samarbetsorgan. FRII verkar för etisk och professionell insamling.