Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Lettland

Mödrahemmet i Tukums
Hemmet tar emot unga, ensamma gravida kvinnor som inte har någon annanstans att ta vägen. De flesta har dåliga referensramar när det gäller familjeliv och får här lära sig hur man tar hand om ett barn, laga mat och sköta ett hem. Kvinnorna får stanna tills de har hittat jobb och egen bostad. Vi ger främst materiellt stöd till Mödrahemmet. Vår samarbetspartner heter Mission Pakapieni.

Familjestöd
Fattiga familjer får genom den här verksamheten hjälp att klara vardagen; hjälp till självhjälp, bostad, skolavgifter, försörjning etcetera. Tillsammans med familjen försöker vi hitta lösningar på de ekonomiska problemen. När familjen kan stå på egna ben kan vi gå vidare och hjälpa andra. Arbetet sträcker sig över hela Lettland. Velki Association och Mission Pakapieni är våra samarbetspartners som ser till att rätt hjälp når rätt familj i samråd med de sociala myndigheterna.

Föräldrastödgrupper
Gruppmöten för föräldrar till barn med funktionsnedsättningar. Tillsammans med en professionell psykolog diskuterar, bearbetar och delar de erfarenheter med varandra. Tillsammans med vår samarbetspartner Velki Association arrangerar vi även sommarläger för föräldrar och barn med funktionsnedsättningar.

Dagcenter
Verksamhet för ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar där de får stimulans och möjlighet till arbete. Textilkonst och musik är några av sysselsättningarna som finns på de olika dagcentren. Vi ger främst materiellt stöd till dagcentret.

Skolor
Skolor på den fattiga landsbygden förses med material som gymnastikutrustning, skolbänkar, skrivmaterial, porslin etcetera. Tillsammans med svenska skolor och tack vare Velki Association är det här arbetet möjligt.

Lettlandsansvarig
Vivi-Ann Ahlström
0142-186 60
vivi-ann@hearttoheart.se

För aktuell landsinformation, besök www.ui.se