Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Kommer gåvan fram?

Hjärta till Hjärta har ett så kallat 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. De granskar regelbundet vår ekonomi och redovisning. De kontrollerar att pengarna går till sitt ändamål och att de administrativa kostnaderna hålls inom rimliga gränser. För samtliga organisationer med 90-konto gäller att minst 75 procent av de totala intäkterna ska gå till ändamålet. Kostnader för administration får inte överstiga 25 procent.

Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta är också en del av FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) tillsammans med ett 80-tal andra organisationer. FRII arbetar för att de uppsatta etiska reglerna för insamling följs av medlemsorganisationerna och på så sätt bevaka allmänhetens intressen.

Om du med egna ögon vill se att pengarna och biståndet som Hjärta till Hjärta samlar in når fram, så kan du följa med på någon av de resor som vi arrangerar till våra mottagarländer.