Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Insamlingsbössor

Insamlingsbössan 001I Linköping med omnejd har vi runt 200 bössor utplacerade i en rad olika butiker. Bössorna töms tre gånger om året och vid behov. Varje krona är värdefull och genererar viktiga medel till vårt arbete bland barn och gamla.

Vill Du ha en bössa i din butik eller på ditt företag, maila oss på info@hearttoheart.se