Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Insamling

Vårt arbete är beroende av gåvor

  • Vi samlar in pengar till olika biståndsprojekt och hjälpinsatser i främst Östeuropa. Vi gör det framför allt via vårt kontrollplusgirokonto 90 07 85-7, vår hemsida, utplacerade bössor i butiker och på företag i vårt närområde samt genom vår Second Hand-verksamheten. Utan dina gåvor skulle verksamheten snart stå stilla.
  • Vi tar emot och hämtar möbler, husgeråd, prylar, kläder, sjukvårdsutrustning med mera. Det skickas med hjälpsändningar och till samarbetspartners i främst Estland, Lettland och Rumänien. Vi säljer även inkommande varor i våra Second Hand-butiker i KIsa, Linköping, Mjölby och Motala. Intäkterna från våra butiker går framförallt till omkostnader för exempelvis transporter och administration. Överskottet går direkt till vårt biståndsarbete.