Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Styrelse 2014-2015

Ordförande:
Jörgen Ljung
Vice ordförande:
Håkan Carlsson
Ledamöter:
Hans Askenteg
Gunnel Borg
Annika Widerstedt
Eva Wahlin
Åke Berglund
Suppleanter:
Inger-Johanne Hjalmarson
Birgitta “Bibi” Ranada
Hedersledamot:
Sixten Widerstedt

Föreningen väljer styrelsen vid sitt årsmöte. Att vara med i styrelsen i Hjärta till Hjärta är ett förtroendeuppdrag. Styrelsen erhåller inget arvode eller någon lön.