Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Hjärta till Hjärta i media

Under det senaste året har du kunnat ta del av en hel del artiklar, reportage och TV-inslag som framförallt har handlat om vårt Team Roma-projekt för hemvändande EU-migranter. Du kan ta del av en del av det materialet på följande länkar:

”Så kan vi bryta romernas tiggeri och utanförskap”- DN.DEBATT 2014-02-22

“Linköpings tiggare får hjälp i sin hemby” – TT 2014-06-24