Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Hämtning & flyttstädning

I samband med flytt eller nära anhörigs bortgång har man ofta många saker att lösa. För att underlätta för Dig erbjuder Hjärta till Hjärta att hämta hela eller delar av bohag gratis. Det Du skänker säljs sedan i våra Second Hand-butiker och genererar pengar till våra hjälpprojekt i östra Europa eller så skickas sakerna direkt till mottagarna.

Du kan också välja att boka flyttstädning genom oss. Städningen utförs av Hjärta till Hjärtas helägda dotterbolag Lintrimex International AB. För privatpersoner kan tjänsten ge rätt till RUT-avdrag.

Vad kostar det?

En flyttstädning kostar från 50kr/m² + moms före eventuellt RUT-avdrag.

För mer information ring: 013-12 46 11 alternativt e-posta: info@hearttoheart.se