Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Dra av på skatten för Dina gåvor

Du kan som privatperson få avdrag på skatten med 25 % för Dina gåvor till vårt hjälparbete. För att Din gåva ska bli avdragsgill måste varje insättning vara på minst 200 kronor till ett av Dig angett ändamål och uppgå till minst 2 000 kronor per år. Den maximala skattereduktionen är 1 500 kronor som Du får om Du ger 6 000 kronor eller mer till Skatteverkets godkända gåvomottagare.

Med ett ändamål menas något av våra projekt t ex: Äldreprojektet, Familjestöd, ABC, CBR, Afghanistan etc. Alternativt kan Du skriva ”till ekonomiskt behövande” då Du ger oss friheten att fördela Din gåva till det arbete där det för stunden bäst behövs. En inbetalning utan ändamål eller märkning räknas tyvärr inte.

För mer information om avdragsrätt se: www.skatteverket.se
eller e-posta oss: skattereduktion@hearttoheart.se