Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Albanien

Barnens hus
På barnhemmet i Lac bor 32 barn och ungdomar från 1 till 22 år. Barnen kommer från dåliga och svåra förhållanden och en del har med sig svårbearbetade upplevelser, sådant som barn inte borde få vara med om.

. Här möts de med kärlek och får möjlighet att utvecklas som människor och individer. Utbildning står i fokus och flera av barnen har redan gått vidare till högre studier och vissa har satsat på yrkesinriktade utbildningar. Vår samarbetspartner är organisationen Betesda.

CBR (Community Based Rehabilitation)
Är ett projekt där vi genom hembesök hjälper barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar med sjukgymnastik och träning. Fördomarna och okunskapen är stor när det gäller funktionsnedsättningar och många har aldrig hört talas om vare sig hjälpmedel eller rehabilitering, Resultatet har inte låtit vänta på sig och hälsan har förbättrats för många av dem som får sjukgymnastik och träning. Programmet är framtaget av WHO (Världshälsoorganisationen). Projektet drivs av en svensk legitimerad sjukgymnast tillsammans med vår samarbetspartner Betesda. Radiohjälpen har också bidragit med pengar till arbetet.

ABC
På alfabetiseringsprojektet ges stödundervisning till framförallt romska barn som av olika skäl har hamnat utanför den allmänna albanska skolan. Tyvärr är det inte ovanligt att romska barn mobbas och stöts ut och därför inte vill gå till skolan. Deras familjer har oftast inte råd med skolmaterial och transport till skolan. Det är inte ovanligt att barnen måste vara hemma och passa småsyskon eller utföra enklare sysslor för att familjens ekonomi ska gå ihop. Barnen får behovsanpassad utbildning i en liten klass. Det finns en datorklass samt klasser med estetiska ämnen såsom dans och musik. Barnen får skjuts till skolan och de får alltid börja dagen med en ordentlig måltid så att de är mätta när undervisningen tar vid. Arbetet drivs i samarbete med organisationen Betesda.

För aktuell landsinformation, besök www.ui.se