Ge med ♥

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att jobba som volontär.
PG 90 07 85-7

Klicka här för att ge

Afghanistan

glada killar afghanistan_stromgren

Hälso- och utvecklingsprojekt i området Hazarajat i centrala Afghanistan.

Vi är med och bygger upp enkla kliniker. Dessutom arbetas det med förebyggande hälsovård i runt 108 byar som innebär att träna lokala hälsovårdsarbetare, utveckla köksträdgårdar, vatten och sanitet, starta alfabetiseringsklasser och lära ut djurhälsovård. I området råder hög barnadödlighet. 40 procent dör innan de har nått fem års ålder. I de mycket svårtillgängliga trakterna försöker vi idag därför angripa några av de viktigaste faktorerna bakom ohälsa. Arbetet drivs av sjukvårdspersonal utbildade i projektet. Projektet är Sida-finansierat och drivs av EFK (Evangeliska Frikyrkan). Hjärta till Hjärta står för 10 % av totalkostnaden.

För aktuell landsinformation, besök www.ui.se