Välkommen till Hjärta till Hjärta!

Hjärta till Hjärta ger materiellt och ekonomiskt bistånd till utsatta och fattiga medmänniskor, framförallt i de östra delarna av Europa. Genom nära kontakt med våra medarbetare i mottagarländerna ser vi till att hjälpen kommer fram till dem som bäst behöver den.

Vårt arbete bygger på kristna värderingar och vi är övertygade om att alla människor är lika mycket värda. Med små medel kan Du hjälpa ett barn, en familj eller en gammal människa ut ur misär – till ett värdigt liv.

Ge med Hjärtat

Du kan stödja vårt arbete på olika sätt. Du kan välja att göra det ekonomiskt, materiellt, genom att bli medlem eller genom att arbeta som volontär.
PG 90 07 85 -7

Klicka här för att ge